4. Inauguracja Letniego Festiwalu Teatralnego Zderzenie – „Przestrzeń i Forma” 2017

plakat_zderzenie_inauguracja2017 copy

Zadanie publiczne: Inauguracja Letniego Festiwalu Teatralnego Zderzenie - „ Przestrzeń i Forma” 2017 - dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W ramach zadania udało się zaprosić pochodzący z Detroit (USA) Teatr Tańca Eisenhower Dance. Termin realizacji: 1.05.2017 – 31.12.2017. Koszt zadania: 16000,00 zł. Dotacja: 5000,00 zł. Rozliczono w terminie.

Fotorelacja na Facebook tutaj


Nasi darczyńcy