Sprawozdanie za rok 2020

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2020 r.

Bilans i Rachunek wyników za rok 2020 r.

 


Nasi darczyńcy