Sprawozdanie za rok 2016

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016 r.

Bilans i Rachunek wyników za rok 2016 r.

 


Nasi darczyńcy