Zasady tworzenia Funduszu Wydzielonego

Jak utworzyć Fundusz Wydzielony?

Aby utworzyć Fundusz Wydzielony w ramach Fundacji „Razem Możemy Więcej” przy Domu Dziecka w Kłodzku należy zebrać co najmniej trzy osoby, które będą chciały pracować na rzecz dobra wspólnego.

Grupa inicjatywna / zarządzający Funduszem Wydzielonym powinni:

a) określić nazwę Funduszu Wydzielonego

b) skład osób chcących aktywnie działać na rzecz nowego Funduszu

c) cele działań Funduszu Wydzielonego

d) opracować regulamin działania Funduszu Wydzielonego (nie dłuższy niż 1 strona A4)

Fundusz Wydzielony Imienny może utworzyć każda osoba fizyczna na zasadach wyżej wymienionych.

Fundusz Wydzielony Firmowy może utworzyć firma, organizacja, szkoła itp. na zasadach wyżej wymienionych.

Fundusz Wydzielony rozpoczyna działalność po akceptacji złożonych dokumentów przez Zarząd Fundacji „Razem Możemy Więcej” przy Domu Dziecka w Kłodzku.


 

Kapitał Żelazny Funduszu Wydzielonego

Aktywny Fundusz Wydzielony ma prawo w podziale zysków Fundacji, po zebraniu swojego Kapitału Żelaznego w wysokości minimum 5.000 zł

Osoby zarządzające Funduszem Wydzielonym wraz z Zarządem Fundacji ustalają zasady i tryb działań dążących do zebrania Kapitału Żelaznego w wysokości minimum 5.000 zł.

Fundusz Wydzielony Imienny może rozpocząć funkcjonowanie po utworzenia Kapitału Żelaznego w wysokości minimum 3.000 zł.

Fundusz Wydzielony Firmowy może rozpocząć funkcjonowanie po utworzeniu Kapitału Żelaznego w wysokości minimum 5.000 zł.

Kapitał Żelazny jest nienaruszalny. W razie rozwiązania Funduszu Wydzielonego – Kapitał Żelazny Funduszu Wydzielonego nie jest zwracany założycielom.


 

Zasady funkcjonowania i obsługi Funduszu Wydzielonego

Obsługę księgową Funduszu Wydzielonego prowadzi Fundacja na wyodrębnionym koncie.

Fundusz Wydzielony powinien wykazać się aktywnością nie mniejszą niż 500 zł rocznie po stronie dochodów.

 

Dochody Funduszu wydzielonego mogą pochodzić z:

a) darowizn na konto: 75 1140 2004 0000 3802 7484 5114 z dopiskiem: „darowizna na działalność statutową oraz nazwa Funduszu Wydzielonego lub skrót”

b) ze zbiórki publicznej – uzgodnionej wcześniej z Zarządem Fundacji

c) z 1% podatku PIT – w deklaracji rocznej PIT w rubrykę – Cel szczegółowy 1% należy wpisać nazwę Funduszu Wydzielonego lub jego skrót

Saldo Funduszu Wydzielonego można uzyskać w ciągu 3 dni roboczych od zapytania. Informację o dochodzie z 1% podatku można uzyskać po 30 września po przesłaniu do Fundacji informacji sporządzonej przez Urząd Skarbowy.

Osoby zarządzające Funduszem Wydzielonym zobowiązane są do zgłaszania Zarządowi Fundacji chęci wydatkowania powyżej 1.000 zł z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Osoby zarządzające Funduszem Wydzielonym zobowiązane są do dostarczenia w ciągu 7 dni uchwały o wydatkowaniu środków wraz z dokumentami księgowymi.

Wydatkowanie środków Funduszu Wydzielonego musi być potwierdzone dokumentami księgowymi (faktura, rachunek) wystawionymi na Fundacje.

Dane do faktury/rachunku:

Fundacja „Razem Możemy Więcej” przy Domu Dziecka w Kłodzku

ul. Korczaka 1, 57-300 Kłodzko, NIP 883-185-55-47

Jeśli Fundusz Wydzielony nie będzie stosował się do ww. zasad, Zarząd Fundacji może odmówić zatwierdzenia uchwały Funduszu Wydzielonego i wypłaty środków.

W materiałach promocyjnych, jak i związanych z wydatkowaniem środków przez Fundusz Wydzielony należy korzystać z materiałów graficznych uzgodnionych i/lub dostarczonych przez Fundację.

Tworzenie i funkcjonowanie Funduszu Wydzielonego


Nasi darczyńcy