Sprawozdanie za rok 2022

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2022 r.

Bilans i Rachunek wyników za rok 2022 r.

 


Nasi darczyńcy