Fundusz "Owcza Góra"

(w czasie tworzenia - brak kapitału żelaznego 5.000 zł)Fundusz "Owcza Góra" został utworzony w celu wsparcia inicjatyw
realizowanych na osiedlu Owcza Góra w Kłodzku.

Osiedle  "Owcza Góra" to część Kłodzka, oddalona od centrum miasta,
oddzielona naturalnie przez Fort "Owcza Góra",
zabudowana domami jednorodzinnymi bądź bliźniakami,  
zamieszkałymi przez mieszkańców Kłodzka zaangażowanych w życie miasta.
Poprzez realizację ciekawych projektów i inicjatyw - mamy szansę stworzyć Małą Ojczyznę.
Z pewnością do realizacji niektórych zadań brakuje na Owczej Górze świetlicy,
którą w późniejszym czasie wspólnie moglibyśmy wybudować i wyposażyć.
Może to byś wspaniałe nasze miejce do spotkań młodzieży i dorosłych.

 
W ramach Funduszu będzie można zorganizować np.:
- festyn
- zawody sportowe (nordic walking, bieganie)
- Dzień Sąsiada
- inne pomysły, na które oczekujemy


Fundusz można wspierać:

- poprzez 1% podatku PIT
KRS 0000474442
Cel szczegółowy: Owcza Góra

- poprzez wpłaty darowizn na konto.  

KONTO FUNDUSZU "Owcza Góra": 75 1140 2004 0000 3802 7484 5114  
z dopiskiem: "darowizna na działalność statutową - Owcza Góra"
W 2017 r. z 1% podatku wpłynęło 1.333,20 zł.
Zapraszamy do wspierania Funduszu "Owcza Góra"

 

INFORMACJE DLA DARCZYŃCÓW

DARCZYŃCY przekazujący DAROWIZNY za pomocą przelewu bankowego MOGĄ DOLICZYĆ KWOTĘ OD PODSTAWY OPODATKOWANIA


Darczyńcy - OSOBY FIZYCZNE - mogą odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu w rokupodatkowym.
(Ustawa o podatku od osób fizycznych art. 26 ust. 1 pkt 9)

Darczyńcy - OSOBY PRAWNE - mogą odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu w roku podatkowy.
(Ustawa o podatku dochodowym od prawnych art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7)


Nasi darczyńcy