Fundusz Stypendialny "Dobre Drobne Stypendium"

(w czasie tworzenia - brak kapitału żelaznego 5.000 zł)Od 2015 r. w ramach Funduszu organizowany jest konkurs stypendiany
dla uczniów V i VI klasy szkół podstawowych i gimnazjalnych z siedzibą w Kłodzku.

Stypendia wynoszą: 50 zł miesięcznie dla uczniów szkół podstawowych
i 70 złotych miesięcznie dla uczniów szkół gimnazjalnych.

KONTO FUNDUSZU "Dobre Drobne Stypendium":  97 2030 0045 1110 0000 0413 7640       (BGŻ BNP PARIBAS)


Zapraszamy do wspierania Funduszu Stypendialnego "Dobre Drobne Stypendium"

W edycji 2015/2016 przyznano 20 stypendiów - 8 szkoła podstawowa, 12 szkoła gimnazjalna
W edycji 2016/2017 przyznano 16 stypendiów - 4 szkoła podstawowa, 12 szkoła gimnazjalna

 

INFORMACJE DLA DARCZYŃCÓW

DARCZYŃCY przekazujący DAROWIZNY za pomocą przelewu bankowego MOGĄ DOLICZYĆ KWOTĘ OD PODSTAWY OPODATKOWANIA


Darczyńcy - OSOBY FIZYCZNE - mogą odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu w rokupodatkowym.
(Ustawa o podatku od osób fizycznych art. 26 ust. 1 pkt 9)

Darczyńcy - OSOBY PRAWNE - mogą odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu w roku podatkowy.
(Ustawa o podatku dochodowym od prawnych art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7)


Nasi darczyńcy