Sprawozdanie za rok 2019

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019 r.

Bilans i Rachunek wyników za rok 2019 r.

Bilans i Rachunek wyników za rok 2019 z podpisem elektronicznym


 


Nasi darczyńcy