Sprawozdanie za rok 2019


Bilans i Rachunek wyników za rok 2019 (niezatwierdzony jeszcze)

Bilans i Rachunek wyników za rok 2019 z podpisem elektronicznym (niezatwierdzony jeszcze)

 


Nasi darczyńcy