Sprawozdanie za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015 r.

Bilans i Rachunek wyników za rok 2015 r.

 


Nasi darczyńcy