Sprawozdanie za rok 2017

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017 r.

Bilans i Rachunek wyników za rok 2017 r.

 


Nasi darczyńcy