Fundusz dla Młodzieży

(w czasie tworzenia - brak kapitału żelaznego 5.000 zł)Fundusz dla Młodzieży został utworzony w celu wsparcia inicjatyw
realizowanych przez Młodzieżową Radę Miejską Kłodzka.
 
Z zebramych funduszy Młodzieżowa Rada Miejska Kłodzka
będzie:
- mieć wpływ na życie w Kłodzku
- reprezentować młodzież wobec Władz Kłodzka
- promować samorządność lokalną
- organizować konkursy i imprezy dla młodzieży
- wspierać samorządy szkolne
- inicjować akcje charytatywne i społeczne


Fundusz można wspierać:

poprzez 1% podatku PIT
KRS 0000474442
Cel szczegółowy: Fundusz dla Młodzieży

poprzez wpłaty darowizn na konto.  

KONTO Funduszu dla Młodzieży: 75 1140 2004 0000 3802 7484 5114  
z dopiskiem: "darowizna na działalność statutową - Fundusz dla Młodzieży"


Nasi darczyńcy