Działaj Lokalnie 2020

WYNIKI Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie” 2020


granty przyznane 2020


W tegorocznym konkursie złożonych zostało 15 wniosków na łączną sumę oczekiwanych dotacji 80.031,40 zł. Pula przewidziana na granty wynosiła 55.000 zł.
W wyniku oceny wniosków poprzez Lokalną Komisję Grantową, dofinansowanie otrzymało 11 projektów na łączną sumę 55.160,40 zł.

Gratulujemy i liczymy na sprawne realizacje projektów.

Damian Ślak Prezes Fundacji

Fundacja Razem Możemy Więcej przy Domu Dziecka w Kłodzku

Granty Działaj Lokalnie 2020

Granty Działaj Lokalnie 2020

_____________________________________
Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacji „Razem Możemy Więcej przy Domu Dziecka w Kłodzku. 

Konkurs finansowany jest w ramach regrantingu z budżetu Powiatu Kłodzkiego, miasta Kłodzka, gminy Kłodzko oraz miasta i gminy Szczytna.

Granty wsparli: Bank Spółdzielczy w Kłodzku, E.Leclerc Kłodzko i Wodociągi Kłodzkie sp. z o.o.

Patronat medialny: Telewizja SudeckaTelewizja Kłodzka, portal 24klodzko.pl

#EfektyDziałajLokalnie #DziałajLokalnie

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Lokalne Partnerstwa PAFW

www.dzialaj.lokalnie.klodzko.pl


 

Archiwum
WarsztatyDo 7 czerwca 2020 r. 

złóż wniosek o Grant Działaj Lokalnie

 

DZIALAJ LOKALNIE 2020 PLAKAT1
dl

Link: GENERATOR WNIOSKÓW - czynny do 7.06.2020 godz. 23.59
 

Po raz pierwszy można zdobyć grant w wysokości do 6.000 zł (pula co najmniej 55.000 zł) na działania od 3 do 6 miesięcy dla grupy nieformalnej lub organizacji pozarządowej z terenu miasta Kłodzka, gminy Kłodzko, miasta Polanicy-Zdroju, miasta i gminy Szczytna oraz miasta Duszniki-Zdrój.

 

Projekty powinny zakładać współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego, wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności, mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji, przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności, będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych oraz będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

 

Dlaczego Konkurs „INNY NIŻ ZWYKLE”? 

 

Bo jesteśmy w okresie epidemii, a projekty będą realizowane również w czasie epidemii (jeśli działania są możliwe) albo po epidemii.

 

Dlatego projekty powinny przewidywać działania zmniejszające negatywne skutki epidemii. Te negatywne skutki mogą dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online. 

 

Wyjątkowo w tym roku będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe, ale wyłącznie zmniejszające negatywne skutki epidemii. 

 

Dla chcących brać udział w konkursie przewidujemy warsztaty w formie on-line poprzez www.zoom.us

Warto sobie zainstalować.

 

Chętni proszeni są też do zarejestrowania się: https://forms.gle/cP4m7JqUKKx3d6ot9

 

 

Regulamin Konkursu i wzór wniosku i inne dokumenty znajdują się na stronie: www.fundacja.klodzko.pl

oraz na dedykowanej stronie Ośrodka Działaj Lokalnie w Kłodzku:

www.dzialaj.lokalnie.klodzko.pl

 

 

Damian Ślak
Koordynator Programu Działaj Lokalnie w Kłodzku

 

01 Regulamin Konkursu Grantowego Działaj Lokalnie 2020 (pdf)

02 Wniosek 2020 (pdf)

02 Wniosek 2020 (doc) 

03_Karta_oceny_formalnej_2020 (pdf)

04_Karta_oceny_merytorycznej_2020 (pdf)
 

 

Link: Polub stronę na Facebooku i bądź na bieżącoDofinansowano ze środków Programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
i naszą Fundację "Razem Możemy Więcej" przy Domu Dziecka w Kłodzku.


Nasi darczyńcy