Fundusz Wieczysty - Kapitał Żelazny

 

Każda organizacja dla długoplanowej realizacji swoich celów statutowych


powinna stworzyć Fundusz Wieczysty zawny też Kapitałem Żelaznym.

 

Fundusz Wieczysty (Kapitał Żelazny) Fundacji "Razem Możemy Więcej" przy Domu Dziecka w Kłodzku to specjalne konto, na które darczyńcy mogą przekazywać pieniądze, a Fundacja MOŻE korzystać tylko i wyłącznie z odsetek lub wypracowanego zysku przeznaczając je na realizację celów statutowych - np. na stypendia dla dzieci i młodzieży, na wypoczynek dzieci i młodzieży. Aby móc korzystać z kwoty np. 50.000 zł rocznie, przy oprocentowaniu 5% należało by zebrać kwotę 1.000.000 zł.

Zapraszamy do wsparcia naszego Funduszu Wieczystego.
Nasz Fundusz Wieczysty (Kapitał Żelazny)
funkcjonuje na podstawie Regulaminu Funduszu Wieczystego.

 

KONTO FUNDUSZU WIECZYSTEGO FUNDACJI:  61 1140 2004 0000 3102 7486 9571


DARCZYŃCY Funduszu Wieczystego (Kapitału Żelaznego) Fundacji:

1. Damian Ślak                                                      - 1.000 zł (2013)
2. E. Leclerc                                                          - 1.000 zł (2013)
3. Bogusław Szpytma                                           -    300 zł (2014)
4. Towarzystwo Niemiecko-Polskie z Bensheim   - 1.000 zł (2014)

5. Czas Ostrzszowski sp. z o.o.                            - 1.000 zł (2016)
6. Klub Rotariański w Polanicy Zdroju                  - 1.000 zł (2016)
7. Bio-Tech                                                            - 1.000 zł (2017)
8. Akademia Rozwoju Filantropi w Polsce          
    Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności        - 2.000 zł (2019)


 

INFORMACJE DLA DARCZYŃCÓW

DARCZYŃCY przekazujący DAROWIZNY za pomocą przelewu bankowegoMOGĄ DOLICZYĆ KWOTĘ OD PODSTAWY OPODATKOWANIA


Darczyńcy - OSOBY FIZYCZNE - mogą odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu w rokupodatkowym.
(Ustawa o podatku od osób fizycznych art. 26 ust. 1 pkt 9)

Darczyńcy - OSOBY PRAWNE - mogą odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu w roku podatkowy.
(Ustawa o podatku dochodowym od prawnych art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7) 

 

 


Nasi darczyńcy