5. Jesienne kręcenie na rowerach

Projekt „Jesienne kręcenie na rowerach” realizowany przez Grupę nieformalną „Team Indoor Cycling Kłodzko” polegał na promocji zdrowego trybu życia poprzez treningi na rowerach stacjonarnych. Dlatego też w Galerii Twierdza Kłodzko zorganizowano trening – maraton na rowerach stacjonarnych podzielony na trzy 45 minutowe jazdy na rowerach prowadzone kolejno przez osoby wchodzące w skład Grupy nieformalne. Na 29 rowerach stacjonarnych trenowało 15 członków Grupy nieformalnej, a na pozostałych osoby, które zostały zachęcone do udziału w treningach. Dla każdego, który wziął udział w treningu przewidziano posiłek regeneracyjny (koktajl, sałatka) i drobne nagrody.

W ramach projektu Grupa nieformalna „Team Indoor Cycling Kłodzko” zaprojektowała profesjonalne koszulki sportowe z logotypami zDolnyŚląsk lokalnie, FIO oraz patrona przedsięwzięcia Fundację „Razem Możemy Więcej” przy Domu Dziecka w Kłodzku. Projekt dostał dofinansowanie w ramach programu Funduszu Inicjatyw Lokalnych - „zDolny Śląsk Lokalnie”. Projekt był realizowany od 1 października do 30 listopada 2017 r. Całkowity koszt projektu: 4.107,05 zł, dofinansowanie: 3.500,00 zł. Rozliczono w terminie.

 

 


Nasi darczyńcy