7. Młodzież pozytywnie nakręcona NIEPEŁNOSPRAWNYM

Zadanie publiczne: „Młodzież pozytywnie nakręcona NIEPEŁNOSPRAWNYM” - dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W ramach zadania zrealizowano 3 działania. W dwóch różnych szkołach przygotowano Jasełka na które zaproszono osoby niepełnosprawne. Młodzież zebrała fundusze w czasie zbiórki publicznej z których sfinansowano 97 paczek dla osób niepełnosprawnych i dzieci z uboższych rodzin. Zaangażowało się 116 uczniów wolontariuszy. Termin realizacji: 15.11.2017 – 31.12.2017. Koszt zadania: 8695,57 zł. Dotacja: 3652,00 zł. Rozliczono w terminie.


Nasi darczyńcy