12. Inauguracja 3. Letniego Festiwalu Teatralnego Zderzenie – „Przestrzeń i Forma” 2018

Projekt będzie realizowany w 2018 r.

Dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w kwocie 5.000 zł


Nasi darczyńcy