3. Młodzież pozytywnie nakręcona

Logo Mlodziez pozytywnie nakrecona rgb

Fundacja „Razem Możemy Więcej” przy Domu Dziecka w Kłodzku realizowała zadanie publiczne pn. „Młodzież pozytywnie nakręcona” dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Ofertę na realizacje zadania złożono na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie i przyznano dotację w wysokości 8.450,00 zł, z czego wydatkowano 8.180,00 zł. Wartość całego projektu to 9.802,87 zł z czego wkład własny finansowy to 1.022,87 zł

 

W ramach zadania realizowano szereg działań.

 

1. Ogłoszono konkurs „Ja, wolontariusz” dla 3-osobowych patroli młodych wolontariuszy, których zadaniem była zbiórka publiczna do puszek (zbiórka nr 2016/2003/OR). Zgłoszenia były do 30 listopada 2016 r. do godziny 15:30. Wypełniając ankietę patrole zgłaszały swoje potrzeby co do wyposażenia patroli. Do dyspozycji były puszki, stroje św. Mikołaja, czapki, koszyczki z cukierkami – wszystko zakupione w ramach zadania „Młodzież pozytywnie nakręcona”. Do konkursu zgłosiły się 22 patrole (18 trzyosobowe i 4 dwuosobowe) razem 62 osoby. Zbiórka odbyła się w dniach 3-6 grudnia 2016 r. Każdy z wolontariuszy otrzymał swój indywidualny identyfikator. W ramach zbiórki zebrano 4337,79 zł, z czego 1000,69 zł przeznaczone zostało na paczki bożonarodzeniowe dla biednych dzieci, a reszta została wydana na zakup siłowni zewnętrznej dla Domu Dziecka w Kłodzku.

 

Każdy wolontariusz otrzymał podziękowania, a najlepsze trzy patrole, które zebrały najwięcej datków, otrzymały nagrody. I miejsce zajął patrol „Świętujące prezenty” (Niepubliczne Gimnazjum w Żelaźnie) w składzie: Anna Zaremba, Zuzanna Dąbrowa, Mirosław Martuszewski – nagrody Powerbank 5000mAh + Pendrive 16GB dla każdego, II miejsce zajął patrol „Budzący nadzieję” (Gimnazjum nr 2) w składzie: Hanna Chmielowiec, Julia Lis, Bartłomiej Krzak – nagrody Powerbank 5000mAh + latarka, III miejsce patrol „Elfy” (ZSI) w składzie: Wiktoria Piaskowska, Katarzyna Leśniak, Julia Pawłów – nagrody Powerbank 5000mAh dla każdego.

 

2. W ramach Zadania przygotowano 20 paczek dla dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Planowano wręczyć je dzieciom przebywającym w kłodzkim szpitalu na oddziale dziecięcym. Ordynator oddziału zasugerował nam rezygnację z akcji na terenie szpitala, która mogłaby mieć wpływ na ingerencję leczenia, a w szczególności na dietę dzieci przebywających na oddziale. Dlatego 15 paczek zostało wręczone biedniejszym dzieciom wg listy dostarczonej przez OPS w Kłodzku oraz 5 dzieciom mieszkającym w Krosnowicach (listę potrzebujących dostarczyło koło Caritas działające przy Gimnazjum Publicznym w Kłodzku). Paczki wręczono 24 grudnia 2016 r. Wolontariusze Koła Caritas do wręczania paczek wykorzystali strój św. Mikołaja i czapeczki mikołajowe. W akcji wzięło 4 wolontariuszy wraz z opiekunem.

 

3. W ramach zadania stworzono profil na Facebook dokumentujący wszystkie działania dotyczące zadania publicznego „Młodzież pozytywnie nakręcona”: https://www.facebook.com/mlodziez.pozytywnie.nakrecona/

 

Stworzono również logo zadania. Informacje na temat Zadania pojawiły się również na stronie Fundacji: www.fundacja.klodzko.pl Na Facebook opublikowano większość zdjęć oraz opisy dokumentujące poszczególne działania w ramach Zadania publicznego. Za realizację działania odpowiedzialny było koordynator Zadania publicznego – wkład osobowy w Zadaniu „Młodzież pozytywnie nakręcona”

 

4. W ramach Zadania publicznego „Młodzież pozytywnie nakręcona” przeprowadzono warsztaty „Wykonywania ozdób techniką quillingu”, w których wzięło udział 20 uczniów Zespołu Szkół Integracyjnych w Kłodzku. Warsztaty rozpoczęły się z opóźnieniem w stosunku do terminu planowanego i terminu ponoszenia kosztów z dotacji, a mimo to udało się przygotować ponad 120 kartek świątecznych wykonanych metodą quillingu, z czego połowę wykorzystano w Fundacji „Razem Możemy Więcej” przy Domu Dziecka w Kłodzku i wysłano do darczyńców Fundacji, a pozostałe przekazano do Urzędu Miasta w Kłodzku dla Burmistrza, aby mógł powysyłać do osób związanych z urzędem. Do realizacji zadania wykorzystano przyrządy i materiały kupione w ramach dotacji.

 

5. W ramach Zadania realizowano warsztaty „Uczymy się robić ciastka na kiermasze”. Odbyły się dwa cykle. Wzięła w nich udział młodzież Zespołu Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku. Warsztaty odbyły się osobno dla 10 dziewcząt (9.12.2016 r.) i 10 chłopców (8.12.2016 r.) Swoje nabyte umiejętności zostały zaprezentowane w czasie przygotowań do corocznej Wigilii organizowanej przez Zespół Placówek Socjoterapeutycznych, która odbyła się 21 grudnia 2016 r.

 

6. Kolejne działanie realizowała grupa młodzieży z Gimnazjum Publicznego im. Władysława Reymonta w Kłodzku. Były to warsztaty teatralne, w ramach których przygotowano przedstawienie „Królowa śniegu” dla dzieci z Domu Dziecka w Kłodzku. W warsztatach wzięło udział 12 osób. Premiera przedstawienia odbyła się 21 grudnia 2016 r. w Domu Dziecka, na które to spotkanie młodzież udała się z zebranymi przez siebie słodyczami i zabawkami przeznaczonymi dla wychowanków.

 

7. Młodzież Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości skupiona wokół biblioteki szkolnej, w ramach promocji czytelnictwa zorganizowała akcję „Młodzież czyta dzieciom”. W ramach działania zakupiono 2 komplety książek po 8 tytułów przeznaczonych dla przedszkolaków. Młodzież realizowała swoje zadanie w Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Kłodzku oraz Przedszkolu nr 2 w Kłodzku, gdzie przebrana za koty czytała książki. W akcji wzięło udział 6 wolontariuszy.

 

8. W ramach działania zorganizowano warsztaty teatralne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku. Zaangażowało się 24 uczniów, którzy podczas 11 zajęć – prób przygotowali Jasełka. W opiekę zaangażowało się 3 nauczycieli. W ramach Zadania publicznego zakupiono materiały potrzebne do przygotowania scenografii Jasełek. Premiera jasełek pod tytułem „Dziś niebo się otwiera” odbyła się 22 grudnia 2016 r. w auli szkoły.

 

 

Materiały związane z projektem znajdują się na stronie Facebook tutaj


Nasi darczyńcy