6. Młodzieżowa Rada Miejska Kłodzka – Ostry Start

logo mrmk na tablice

Zadanie publiczne: „Młodzieżowa Rada Miejska Kłodzka – Ostry Start” - dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W ramach zadania w ramach warsztatów przeszkolono 33 nowo wybranych młodych radnych Kłodzka. W każdej z 10 szkół powieszono tablicę korkową, na której prezentowane są działania MRMK. O powstaniu Młodzieżowej Rady Miejskiej Kłodzka informuje mieszkańców Kłodzka ulotka wydana w nakładzie 5000 egz. Termin realizacji: 4.10.2017 – 31.12.2017. Koszt zadania: 2701,34 zł. Dotacja: 2500,00 zł. Rozliczono w terminie.

Ulotka MRMK1Ulotka MRMK2


Nasi darczyńcy