Pozyskane granty, dotacje lub dofinansowania


 


7. Młodzież pozytywnie nakręcona NIEPEŁNOSPRAWNYM

6. Młodzieżowa Rada Miejska Kłodzka – Ostry Start

5. Jesienne kręcenie na rowerach

4. Inauguracja Letniego Festiwalu Teatralnego Zderzenie – „Przestrzeń i Forma” 2017

3. Młodzież pozytywnie nakręcona

2. Młodzież przeciw przemocy w szkole

1. Rozwój Fundacji – budowa solidnych fundamentów.
 


Nasi darczyńcy