14. Orkiestra gra!

Fundacja realizowała zadanie publiczne „Orkiestra gra!” dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku kwotą 5000 zł. W ramach zadania zorganizowano dwa Koncerty z okazji 100-lecia Niepodległości Polski „Tobie, Ojczyzno”, które odbyły się 26 października 2018 r. w sali widowiskowej Kłodzkiego Ośrodka Kultury w Kłodzku. Pierwszy o godz. 10.00 odbył się dla młodzieży szkolnej. Drugi – o godz. 18.00 to koncert Galowy. Do występów, poza Kłodzką Orkiestrą Symfoniczną LO-98, zaproszono innych wykonawców. Wystąpili m.in. Miejski Chór Mieszany „Lutnia”, Chór Mieszany „Ad Musicam” z Zespołu Szkół Ogólnokształcących, zespoły artystyczna Kłodzkiego Ośrodka Kultury (Studio Tańca "Fikander", Studio Baletowe, Teatr KO-KU), Duet Akordeonowy „KuBar” oraz uczniowie kłodzkich szkół. Koncerty były dedykowane również Ku Pamięci zmarłego kilka dni przed koncertami długoletniego dyrektora artystycznego i dyrygenta Kłodzkiej Orkiestry Symfonicznej LO-98 Władysława Zakrzewskiego.


Nasi darczyńcy