Wyniki Konkursu Grantowego Działaj Loklanie 2020

WYNIKI Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie”

W tegorocznym konkursie złożonych zostało 15 wniosków na łączną sumę oczekiwanych dotacji 80.031,40 zł. Pula przewidziana na granty wynosiła 55.000 zł.
W wyniku oceny wniosków poprzez Lokalną Komisję Grantową, dofinansowanie otrzymało 11 projektów na łączną sumę 55.160,40 zł.

Gratulujemy i liczymy na sprawne realizacje projektów.

Damian Ślak Prezes Fundacji

Fundacja Razem Możemy Więcej przy Domu Dziecka w Kłodzku

Granty Działaj Lokalnie 2020

Granty Działaj Lokalnie 2020

_____________________________________
Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacji „Razem Możemy Więcej przy Domu Dziecka w Kłodzku. 

Konkurs finansowany jest w ramach regrantingu z budżetu Powiatu Kłodzkiego, miasta Kłodzka, gminy Kłodzko oraz miasta i gminy Szczytna.

Granty wsparli: Bank Spółdzielczy w Kłodzku, E.Leclerc Kłodzko i Wodociągi Kłodzkie sp. z o.o.

Patronat medialny: Telewizja SudeckaTelewizja Kłodzka, portal 24klodzko.pl

#EfektyDziałajLokalnie #DziałajLokalnie

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Lokalne Partnerstwa PAFW

www.dzialaj.lokalnie.klodzko.pl


Nasi darczyńcy