Wielokulturowe dziedzictwo kłodzkich wsi - zabytki, które warto zobaczyć!

Fundacja „Razem Możemy Więcej” przy Domu Dziecka w Kłodzku realizuje zadanie publiczne „Wielokulturowe dziedzictwo kłodzkiej wsi – zabytki, które warto zobaczyć! Projekt realizowany będzie na terenie wsi Bierkowice, Gołogłowy, Ruszyce, Ruszowice i Korytów. Grupa młodzieży – Detektywi Przeszłości - zidentyfikuje zabytki znajdujące się w tych wsiach, przygotują ścieżkę edukacyjno-turystyczną przybliżającą znajdujące się zabytki, przygotują grę – quest, foldery, tablice informacyjne, które zostaną umieszczone w każdej z tych wsi. Powstanie też film promujący ścieżkę edukacyjną.

Projekt ten dostał dofinansowanie w wysokości 15.000 zł w konkursie „Wspólnie dla dziedzictwa” ogłoszonym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie. Dofinansowanie w całej Polsce otrzymało 18 wniosków na 101 złożonych.

Koordynatorem projektu jest Marek Królikowski. W działania zaangażuje się grupa młodzieży "Detektywi przeszłości".


Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa - "Wspólnie dla dziedzictwa"
 

NID-logotypwspolnie-logo


Nasi darczyńcy