STYPENDIA DLA UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY

Agrafka - baner
 

Młodzi i zdolni po raz kolejny mają szansę na zdobycie stypendium w wysokości do 300 zł miesięcznie w ramach Programu Stypendialnego 2020/2021 Funduszu Agrafka i Funduszu im. Pawła Kryszczyszyna.


Program Stypendialny realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundusz Stypendialny Rodziny Wróblewskich i Fundusz Wieczysty im. Pawła Kryszczyszyna, a prawo nominowania Kandydatów do Stypendium ma Fundacja „Razem Możemy Więcej” przy Domu Dziecka w Kłodzku.


Program skierowany jest do wybitnej młodzieży – uczniów szkół podstawowych i średnich, wykazujących się humanistycznymi i ścisłymi uzdolnieniami, mających pomysł na własny rozwój oraz pochodzących z terenu miasta Kłodzka, gminy Kłodzko, miasta Polanica-Zdrój, miasta i gminy Szczytna oraz miasta Duszniki-Zdrój.
 

Stypendia w Programie stypendialnym NIE SĄ przyznawane za osiągnięcia muzyczne, artystyczne i sportowe. 

 

Przy wyborze stypendystów, którego dokonuje Komisja Stypendialna brane są pod uwagę osiągnięcia (np. wygrane olimpiady, konkursy), sytuacja socjalno-bytowa kandydatów oraz ich pomysły na rozwój osobisty. W tej edycji dodatkowym celem jest wsparcie tych uczniów, których dostęp do edukacji stał się jeszcze trudniejszy w związku z epidemią COVID-19 i wprowadzeniem zdalnego nauczania.

 

Stypendium przyznawane jest jako świadczenie jednoroczne i wypłacane będzie w okresie od września 2020 r. do czerwca 2021 w wysokości do 300 zł miesięcznie (zależnie od decyzji Komisji Stypendialnej) na osobę.

Stypendium może być przeznaczone między innymi na:

 

Zgłoszenia można przesłać tylko w pliku word doc otwartym wraz z załącznikami do Nominatora (Fundacja „Razem Możemy Więcej” przy Domu Dziecka w Kłodzku) na adres dam@ng.pl do 10 lipca 2020 r. 

Załączniki:

1. Zaświadczenie o dochodach rodziców/opiekunów z Urzędu Skarbowego lub kopia fragmentu aktualnego, rocznego zeznania podatkowego (rodziców/opiekunów), informująca o wysokości osiągniętych dochodów. 

2. Kopie najważniejszych dyplomów, zdjęć prac, informacje prasowe itp. dokumentujące dokonania (do 5 sztuk).

 

W razie problemów z przygotowaniem dokumentów w wersji elektronicznej, Fundacja pomoże opracować wniosek.

 

Spośród zgłoszeń Fundacja wybierze do 5 nominacji, przygotuje ostateczne wnioski i prześle do Komisji Stypendialnej powołanej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

 

Prosimy nie zostawiać wniosku na ostatnią chwilę. Prosimy wcześniej zaanonsować chęć złożenia wniosku.

 

Kontakt: Damian Ślak tel. 601719801 e-mail: dam@ng.pl

 
 

01 Wniosek stypendialny (doc)

02 RODO (doc)

 


Nasi darczyńcy