Mamy wyniki Działaj Lokalnie 2022

W tym roku granty przeznaczono na sfinansowanie 11 projektów:

Lista rankingowa
 

______________________
Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokslnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
Dofinansowano w ramach regrantingu z budżetu miasta Kłodzka.
Dofinansowano w ramach regrantingu z budżetu gminy wiejskiej Kłodzko.
Dofinansowano w ramach regrantingu z budżetu miasta i gminy Szczytna.
Partnerzy: Lasy Pństwowe - Nadleśnictwo Zdroje.


Nasi darczyńcy