Dane adresowe Domu Dziecka

Centrum Administracyjne
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku


ul. Korczaka 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-10-15-698

tel./fax +48 74 867 35 93      e-mail: dd-kl@post.pl
wewnętrzny:
11 - sekretariat
14 - główna księgowa
17 - pracownik socjalny
18 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 - wewn. 18
19 - kadry

dyrektor - mgr Monika Ślak
tel. służbowy +48 605 25 30 15

Placówki:

Dom Dziecka im. Stefana Starzyńskiego
57-300 Kłodzko, ul. Korczaka 1

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1

57-300 Kłodzko, ul. Korczaka 1a

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2
57-300 Kłodzko, ul. Korczaka 1b


Nasi darczyńcy